Skolesvømming

Triton Lillestrøm svømme- og triatlonklubb ønsker å bidra i skolenes svømmeundervisning.

Mange elever er ikke svømmedyktige ved utgangen av 4. trinn, noe de skal være i henhold til kompetansemålene i læreplanen. Dette ønsker kommunen og vi som frivillig organisasjon å gjøre noe med. Skoler som ikke har lærerpersonell som innehar tilstrekkelig kompetanse til å undervise i svømming kan få støtte fra kommunen til å benytte seg av eksterne instruktører fra blant annet Triton Lillestrøm svømme- og triatlonklubb. Triton Lillestrøm svømme- og triatlonklubb kan stille med kvalifiserte og erfarne instruktører. Skolen må stille med minst en lærer som gyldig årlig prøve i livredningskompetanse og som kan bidra i undervisningen.

Skoler med lærerpersonell som ikke innehar nødvendig kompetanse til å undervise i svømming kan delta på et lærerkurs utviklet av Norges Svømmeforbund. Kurset tar utgangspunkt i læreplanen om svømming i kroppsøvingsfaget. Dette kurset blir organisert av Triton Lillestrøm svømme- og triatlonklubb etter kursplan fra Norges Svømmeforbund.

Alle lærere som jobber med svømmeundervisning må ta årlig livredningsprøve. En skolekontrollør fra Norges Svømmeforbund kan kontrollere årlig prøve i livredning på din skole og/eller holde kurs i førstehjelp/hjerte-lungeredning. I Triton Lillestrøm svømme- og triatlonklubb har vi to skolekontrollører.

Utdanningsdirektoratet har innført nye kompetansemål som kan finnes her. Utdanningsdirektoratet anbefaler å samarbeider med frivillige organisasjoner og Triton Lillestrøm svømme- og triatlonklubb ønsker å bidra i skolenes svømmeundervisning.

For mer informasjon ta gjerne kontakt med svomming@ssk.no.

Kommunens utdanningssektoren kan bidra med å dekke kostnader.

For referanser, ta kontakt med:
Skjetten Skole
Gjerdrum Skole
Gjellerås Skole
Oslo Kristen Skole

Sagdalen Skole

Triton Lillestrøm svømme- og triatlonklubb tilbyr svømmekurs til alle/