Pingvin

Pingvinkursene fokuserer på kjernefunksjonen “Gli”, som innebærer at man flyter i bevegelse, enten under vann eller i overflaten. Det gir eleven mulighet til å erfare vannets motstandskraft. Å gli forutsetter at eleven kan holde pusten og flyte. Eleven sskal også kunne gli med crawlbeinspark som gir fremdrift med en utstrekt og stabilisert kropp.

Etter endt kurs skal elevene beherske følgende:

  1. Gli på magen -> linjeholdning
  2. Gli på ryggen -> linjeholdning
  3. Gli i linjeholdning med dreining fra mage til rygg -> puste -> dreie tilbake på magen
  4. Gli med crawlbeinspark på mage -> linjeholdning
  5. Gli med crawlbeinspark på ryggen -> linjeholdning -> puste -> drei kroppen på magen -> crawlbeinspark
  6. Hoppe -> flyte opp -> linjeholdning på mage -> crawlbeinspark -> dreie på ryggen -> tilpasset pust
Krav til minumumshøyde i de ulike bassengene:

Skjetten: 110cm

Vigernes, Sagdalen, Åsenhagen: 115cm

Sten-Tærud: 117cm

Enebakk: 115cm

Vi tilbyr svømmekurs for barn på Nedre Romerike i Skedsmo-, Enebakk- og Lørenskog kommune ved følgende bassenger: Skjetten, Åsenhagen, Sten-Tærud, Skedsmotun, Sagdalen, Frydenlund, Vigernes, Volla og Rolvsrud.
For påmelding til dette kurset gå inn på/