Vill i Vann

Vill i vann er et tilbud til sømmedyktige barn og ungdom i alderen 11-15 år. Deltakerne deles i grupper etter alder.

Vill i vann vil være rettet mot barn og unge som synes det er gøy å være i vann og gjøre vannaktiviteter, men som ikke har motivasjonen til å trene for å konkurrere aktivt. ”Vill i vann” legger vekt på å utvikle en god grunnmotorikk og mestring, gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnas utviklingsnivå. I løpet av kurset vil vi blant annet være innom aktiviteter som vannpolo, stup, synkron og livredning samt svømmetekniske økter. Vi legger også opp til sesongbaserte aktiviteter utendørs. Tilbudet er rettet mot unge som allerede har grunnleggende svømmeferdigheter, og ikke et tilbud for de som ønsker å lære å svømme. For å delta på kurset er det et krav at deltakerne kan svømme 200 meter uten hjelpemidler og er trygge på dypt vann eller innehar Delfin-merket.

Nye kurs starter ila våren 2015. Ved spørsmål ta kontakt med svomming1@ssk.no.

For påmelding til svømmekurs gå inn på/