Treningsgrupper

Visjonen til Triton Lillestrøm svømme- og triatlonklubb er: Alle svømmer!

Vår drøm er et samfunn hvor alle svømmer. Alle er svømmedyktige og aktive i vann for å holde seg i form. Svømming og triathlon er folkeidrett for bredde, elite og publikum.

Derfor er gruppene våre delt inn i en konkurransegrupper og treningsgrupper.

I Konkurransegruppene møter du utfordringer i form av konkurranser og treningsmengde, og du har satt deg et mål om å stadig bli bedre. I treningsgruppene møter du treningsglade barn og unge, men hvor mye du ønsker å trene er det du som styrer. Partiene er egnet for barn og ungdommer som kan svømme fra før.

Er du mellom 7 og 12 år og kommer fra kurs, så er rekruttgruppene riktig sted å starte. Her har vi fokus på å lære deg best mulig teknikk og etterhvert får du mulighet til å delta på rekruttstevner og interne stevner.

Treningsgruppe 3 - T3

T3 er tenkt for ungdommer i en alder av 11 til 13 år som ønsker å holde seg i form, og som ønsker å bruke svømming som treningsform. Partiet er egnet for ungdommer som kan svømme fra før. Det vil si at de i forkant kan grovkoordinert Crawl, Rygg og Bryst. Det er mulig å delta på konkurranser, men en skal selv melde seg på via treneren sin.

Ansvarlig Trener: Maria Johansen Maria@tritonlillestrom.no

Treningsgruppe 2 - T2

T2 er tenkt for ungdommer i en alder av 12 til 14 år som ønsker å holde seg i form, og som ønsker å bruke svømming som treningsform. Partiet er egnet for ungdommer som kan svømme fra før. Det vil si at de i forkant kan grovkoordinert Crawl, Rygg og Bryst. Det er mulig å delta på konkurranser, men en skal selv melde seg på via treneren sin.

Ansvarlig Trener: Viktor Aanesen

Treningsgruppe 1 - T1

Dette partiet er tenkt for ungdommer i en alder av 14-19/20 år som ønsker å holde seg i form, og som ønsker å bruke svømming som treningsform. Partiet er egnet for ungdommer som kan svømme fra før. Det vil si at de i forkant kan godt med Crawl, Rygg og Bryst, samt at de kan kick og har kjennskap til Fly. I tillegg forventes det at en klarer å svømme mellom 2500 og 3500 i løpet av 2 timer trening. Svømmerne må kunne svømme minst 400 uten stopp.

Fokuset på treningene vil være utvikling av kondisjon og styrke, samt videre utvikling av tekniske ferdigheter. Både sprint og lengre distanser er del av treningen. Her vil fokuset blant annet være på teknikk rettet mot spesifikke svømmearter, vendinger (inkludert arbeid inn og ut fra vegg) og stup. Landtreningene er rettet mot basistreninger med fokus på blant annet stabilitet og kjernemuskulatur.

Ansvarlig Trener: Birger Bratli

Mål for treningene er: 

–     Komme på trening for å trene og ha det sosialt

–     Utvikle tekniske ferdigheter på det nivået man befinner seg.

–     Utvikle gode holdninger knyttet til trening.

–     Pushe grensene sine, tørre å bli sliten.

–     Kunne gjennomføre 15-20 min test hver andre til tredje måned.