K4-parti

K4-partiene er Triton Lillestrøm svømme- og triatlonklubb sitt fjerde parti i “konkurranse-rekken”. Svømmere på K4 har lært de 4 svømmearter grovkoordinert, og har nå ønske om å bli enda bedre på teknikken. Dette vil gjøre at svømmeren kan forbedre tidene sine ved å svømmere mer effektivt på konkurranser. Svømmere på K4 liker å trene flere ganger hver uke, og har interesse for å forbedre teknikken. Svømmere på K4 har tester som gjør at forbedringer kan ses i de spesifikke aspekteer av svømmingen. K4-partiet tilbys deltakelse på bl.a. oppstrartsleiren, treningshelger og diverse foredrag.

Treningstid for K4ab-parti

Treningstider vil bli avtalt mer individuelt med hver enkelt svømmer.

Ansvarlig trener: Ragnhild Engen, 96797065, ragnhild@tritonlillestrom.no

Treningstid for K4c-parti

Ansvarlig trener: Jesper Madsen, 96724280

Treningstid for K4d-parti

Ansvarlig trener: Suvi Toiviainen, suvi@tritonlillestrom.no

Innhold på K4-parti:

 • 3-5 treninger per uke
 • Approberte stevner som oppsatt på terminliste (8-10 stevner årlig)
 • Leir/treningshelger som oppsatt på terminlisten (2-4 årlig)
 • LÅMØ fokus (Landsårsklassemønstring)
 • Oppvarming/landrening/uttøying i forbindelse med hver økt
 • Hovedfokus på IM (å svømme 200 IM uten å bli disket)
 • Fokus på linje i cr og rygg
 • Fokus på bølgebevegelse i fly og bryst
 • Fokus på kick (UV-svømming) og bein
 • Stafett og samhold
 • Begynnende bruk av klokka til starttid under trening
 • Fokus på å få bedre fremdrift for hvert tak
 • Bli bevisst på egen frekvens (og hva denne har av betydning for svømmetempo)
 • Starte med ulike tester
 • Fortsette alternative inputs (lekende øvelser)

Læringsmål på K4-parti:

 • Videreføring fra andre partier
 • Svømme 200 IM uten å bli disket
 • Svømme alle LÅMØ-øvelser(200 IM, 50/100 fly, 100/200 rygg, 100/200 bryst, 400 fri)
 • Få rutine på oppvarming/landtrening/uttøying
 • Begynnende bevistgjøring av innsats i forhold til tider svømt (hva er krevet for å rekke starttiden)
 • Bruke klokka til å ta holde styr på enkle starttid (1.00/1.15/1.30/1.45)
 • Lære å svømme med bra teknikk gjennom en hel serie (holde fokus på teknikk)
 • Introduseres til begrepene frekvens
 • Bli kjent med de mest brukte drills