K3-parti

K3-partiet er Triton Lillestrøm svømme- og triatlonklubb sitt tredje beste parti i “konkurranse-rekken”. Svømmere på K3 har funnet gleden ved svømming og har et ønske om å yte en innsats for å forbedre nivået sitt. Svømmerne planlegger slik at deltakelse i planlagte aktiviteter er mulig og følger sitt treningsopplegg slik at progressionen ses over tid. Svømmere på K3 prøver seg på morgentrening og lærer å ta ansvar for egen trening, samtidig som svømmeren forbereder seg på å satse på svømming. K3-partiet tilbys deltakelse på bl.a. treningleire/helger og diverse foredrag.

Treningstider for K3:

Ansvarlig trener: Martin Madsen, 48955910, Martin@tritonlillestrom.no

Innhold på K3-parti:

 • 7 treninger per uke
  • I særlige tilfeller kan èn trening byttes ut med annen idretts trening etter avtale
  • Stevner som oppsatt på terminliste (10-12 stevner årlig)
  • Leire som oppsatt på terminlisten
  • LÅMØ/ÅM/UM fokus
  • Oppvarming/landrening/uttøying i forbindelse med hver økt
  • Hovedfokus på IM (teknisk, inkl. starter og vendinger)
  • Fokus på kick og bein
  • Individuelt teknikk fokus
  • Intensitet + puls
  • Starttider og klokka skal brukes under trening
  • Begyndende jobbing med frekvens og taklengde
  • Starte med ulike tester
  • Begyndende tanker om målsetning

Læringsmål på K3-parti:

 • Videreføring fra andre partier
 • Svømme alle øvelser (utenom 200 fly, 800/1500 fri) teknisk korrekt med raske vendinger
 • Jobbe med å automatisere korrekt teknikk
 • Bevistgjøring av innsats i forhold til tider svømt (hva er krevet for å rekke starttiden)
 • Bruke klokka til å ta holde styr på starttid (følge med på klokken)
 • Lære å svømme med jemnt tempo gjennom en hel serie (hvilket tempo vil passe for å kunne “holde” hele serien)
 • Introduseres til begrepene frekvens og taklengde
 • Introduseres til det å sette SMARTE mål (Spesifikke, Målbare, Attraktive, Realistiske, Tidsavgrensende, Evaluerende)