K2-parti

K2-partiet er Triton Lillestrøm svømme- og triatlonklubb sitt nest beste parti i “konkurranse-rekken”. Svømmere på K2 har valgt å satse 100% på svømming, og har et oppsatt mål om å bli en svømmer på nationalt eller internationalt nivå. For svømmerne på K2 er svømmehallen stedet hvor mye tid brukes, og det å passe sin trening prioriteres rett etter skolen, men som oftest rett over bursdager osv. Som svømmer på K2 blir utøveren til gjengjeld tilbudt deltakelse på diverse treningsleire (innland og utland), livredderkurs, Ren utøver forløp og diverse foredrag.

Treningstider på K2

Ansvarlig trener: Aurelien Gabert, 45600705, aurelien@tritonlillestrom.no

Innhold på K2-parti:

 • 8 treninger per uke (krav om 6 treninger per uke)
 • Stevner som oppsatt på terminliste (10-14 stevner årlig)
 • Leire som oppsatt på terminlisten (2-4 leire årlig)
 • LÅMØ/ÅM fokus
 • UM fokus
 • Oppvarming/landrening/uttøying i forbindelse med hver økt
 • Hovedfokus på IM
 • Sekundær fokus på egen svømmeart (begyndende spesialisering)
 • Fokus på kick og bein
 • Individuelt teknikk fokus
 • Intensitet + puls
 • Starttider og klokka skal brukes under trening
 • Bevistgjøring av frekvens og taklengde
 • Starte med ulike tester
 • Målsettingsfokus

Læringsmål på K2-parti:

 • Videreføring fra andre partier
 • Svømme alle øvelser teknisk korrekt og med ulike taktikker
 • Svømme lengere serier med fokus på teknikk
 • Læring av intensitetssoner og puls
 • Bruke klokka til å ta tid på egen svømming (alltid være bevist på eget tempo)
 • Læring av frekvens og taklengde i forhold til tempo og distanse
 • Lære seg å sette SMARTE mål (Spesifikke, Målbare, Attraktive, Realistiske, Tidsavgrensende, Evaluerende)