Treningstider høsten 2019

Generell Info

K1 er klubbens beste konkurranseparti. På dette partiet vektlegges det individuelle behov, men det er en forutsetning at man har som mål å satse og prioritere konkurransesvømming.

Antall svømmetreninger på dette partiet varierer fra svømmer til svømmer men et minimumskrav er 8 økter. I tillegg kommer basis, landtrening og/-eller styrketrening.

Hver enkelt svømmer på K1 har et individuelt treningsopplegg som avtales med hovedtrener. Her avtales det antall økter samt eventuelle tilpasninger. I tillegg har utøver og hovedtrener 2-3 målsettingssamtaler i løpet av hvert år hvor det lages et målsettingsskjema som følges oppfortløpende.

Klubben støtter K1 svømmerne på stevner, treningsleire etc.

Dette gjør at hver svømmer skriver under på et satsningsskjema hvor blant annet følgende punkter er skissert:

 • Det forventes at Svømming/Triathlon og trening blir sterkt prioritert i livssituasjonen, og at man gjennom kosthold og livsstil til enhver tid prøver å legge forholdene best mulig til rette for sin egen utvikling i idretten.
 • Svømmerne/triathleter er forbilder for veldig mange yngre svømmere i klubben. Det forventes at man er bevisst sin posisjon og bidrar til at man står frem som et positivt forbilde og er med å motivere yngre utøvere i Triton Lillestrøm svømme- og triatlonklubb.
 • Svømmere/triathleter skal stille opp på mesterskap og interne arrangementer.
 • Svømmere/triathleter skal aktiv bidra i klubbens profilering og marketsføring.
 • Svømmere/triathleter skal 3 til 4 ganger i sesongen gå inn i trenerrollen og undervise andre svømmere/triathleter.

Det er viktig å understreke at svømmere på K1 er viktige bærere av klubbens kultur og er viktige rollemodeller for resten av klubben.

Svømmere på K1 parti har et UM/NM fokus samt fokus på deltakelse og gode prestasjoner i internasjonalemesterskap, herunder Nordisk Jr, Jr. EM, EM/VM senior samt OL.

Trening

Det stilles krav om 95% oppmøte på K1 parti utifra den individuelle treningsplanen som er laget sammen med hovedtrener. Det er mulig å gjøre tilpasninger i treningsplanen i samråd med hovedtrener.

Treningene på K1 er individuelt preget, det vil si at man i større grad retter seg inn og spesialiserer seg inn mot sine hovedøvelser. Medley vil fortsatt være en stor del av treningshverdagen, og er en bærebjelke i utviklingen av hver enkelt svømmer, uavhengig av hvilke andre øvelser man svømmer.

Det er lagt tilrette for trening i Høstferie, Juleferie, vinterferie, påskeferie og sommerferie, og det er en forutsetning at man prioriterer svømming i disse periodene. Dette er viktige perioder for å danne et godt treningsgrunnlag.

Viktige momenter som prioriteres i trening er:

 • Puls og intensitetsstyring
 • Frekvensfokus
 • Løpsopplegg
 • Aerob kapasitetstrening
 • Individuell fartstrening
 • Beinspark
 • Fokus på ernæring og kosthold
 • Mobilitet- og stabilitetstrening
 • Skadeforebyggende trening
 • Mental trening
 • Generell basistrening
 • Individuell styrketrening