Rekrutt Partier

Rekrutt partiene er Triton Lillestrøm svømme- og triatlonklubb sitt første parti etter svømmeskolen. Svømmere på Rekrutt har lært det grunnleggende innenfor de fire svømmearter (fly, rygg, bryst, crawl), startstup, og vendinger. Svømmerne har lyst på å utfordre seg selv med mere trening, og har ønske om å delta på konkurranser. Rekrutt partiene er har svømmetrening to ganger i uka med tilhørende landtrening. Svømmere på Rekrutt partiene tilbys deltakelse på rekruttstevner, interne stevner, treningssamlinger og evt en treningsleir årlig.

Treningstider for R1-Partiet

Ansvarlig trener (R1): Marine Asplund

Treningstider for R2-Partiet

Ansvarlig trener (R2): Jesper Madsen

Innhold på R-parti:

 • 2-3 treninger per uke
 • Rekrutt- og interne stevner som oppsatt på terminliste (6-8 stevner årlig)
 • Treningssamlinger som oppsatt på terminlisten (2-3 samlinger årlig)
 • Fokus på gode holdninger på stevner
 • Oppvarming/landrening/uttøying i forbindelse med hver økt
 • Hovedfokus på IM (å svømme 100 IM uten å bli disket)
 • Fokus på linje i cr og rygg
 • Fokus på bølgebevegelse i br og fly
 • Fokus på kick (UV-svømming) og bein
 • Fokus på å effektivisere svømmeteknikken
 • Bli bevist på tempo forskell (vanlig tempo, fort tempo)
 • Klokka skal brukes til pause under trening
 • Utfordre svømmerne til å yte på stafett
 • Fortsette alternative inputs (lekende øvelser)

Læringsmål på R-parti:

 • Huske vannflaske på hver trening
 • Være klar 5 min før treningen starter
 • Hilse treneren før og etter trening
 • Lære heiaropet
 • Svømme 100 IM uten å bli disket
 • Lære 5 enkle oppvarming øvelser svømmeren kan gjøre selv (skuldre + bein)
 • Lære 5 enkle uttøyingsøvelser svømmeren kan gjøre selv (skuldre + hofte + bein)
 • Lære å bruke klokken til å holde øye med pause
 • Bli kjent med ulike drills til hver svømmeart
 • Følge med på trening og kjenne igjen serier som er svømt tidligere
For påmelding til svømmekurs gå inn på/