Småbarnssvømming 4-6 år

Småbarnssvømming Duppe og Elias er for barn i alderen 4 til 6 år og skal først og fremst være en aktivitet som foregår på barnas premisser. Målet er at barna blir trygge i vannet. All aktivitet som skjer skal i størst mulig grad være basert på lek, sosialt samspill, glede og trivsel. Dette er en aktivitet som foreldre/foresatte gjør sammen med barnet, og de skal fungere som et bindeledd mellom instruktøren og barnet. Med dette som utgangspunkt skapes det et miljø for læring og mestring av ulike ferdigheter. Med disse lekeaktivitetene bidrar det til trygghet i vannet for barn og foreldre/foresatte og opplevelse av mestring for barnet på egenhånd.Med basis i lekeaktivitetene lærer barna å utnytte vannets egenskaper – dykke, flyte, gli, fremdrift – og mestrer etter hvert ferdigheter som er viktige ut fra et selvbergingsperspektiv.

 

Barna kan deles inn etter ferdigheter:

 

Nivå 1 –  Ferdighetsmål Duppe :

 • Dra seg langs bassengkanten
 • Flyte på ryggen, med minimal støtte, foresatt/instruktør teller til 5 (5 sek.)
 • Dykke hele hodet under vann og hente en gjenstand med hendene.
 • Svømme en kroppslengde med beinspark
 • Hoppe uti – komme seg opp til overflaten – legge seg på ryggen for å hente luft og – komme seg tilbake til utgangspunktet, med minimal støtte.

 

Nivå 2: Ferdighetsmål på Elias:

 • Flyte avslappet/kontrollert på mage og rygg
 • Rotere fra rygg til mage
 • Dykke ned og svømme mellom beina til en foresatt eller gjennom en synkering
 • Fraspark fra kanten i linje/strak kropp
 • Sittestup – gli i linje/strak kropp – svøm med crawlbenspark
 • Henge i kanten – fraspark på rygg med benspark – rotere over på mage
 • Hoppe/supe uti – komme seg opp til overflaten – flyte på rygg – rotere over på mage – komme seg til kanten – klatre opp på kanten

Det er kun EN forelder sammen med barnet I bassenget.

 

Vi tilbyr Duppe og Eliaskurs 4-6 år i følgende bassenger på Romerike

  • Skjetten(Skedsmo)
  • Åsenhagen(Skedsmokorset)
For påmelding til småbarnssvømming gå inn på/