Småbarnssvømming 2-4 år

Duppe er det grunnleggende nivået for småbarnssvømming og er for barn i alderen 2 til 4 år og skal først og fremst være en aktivitet som foregår på barnas premisser. Målet er at barna blir trygge i vannet. All aktivitet som skjer skal i størst mulig grad være basert på lek, sosialt samspill, glede og trivsel. Dette er en aktivitet som foreldre/foresatte gjør sammen med barnet, og de skal fungere som et bindeledd mellom instruktøren og barnet. Med dette som utgangspunkt skapes det et miljø for læring og mestring av ulike ferdigheter. Med disse lekeaktivitetene bidrar det til trygghet i vannet for barn og foreldre/foresatte og opplevelse av mestring for barnet på egenhånd.

Med basis i lekeaktivitetene lærer barna å utnytte vannets egenskaper – dykke, flyte, gli, fremdrift – og mestrer etter hvert ferdigheter som er viktige ut fra et selvbergingsperspektiv.

Ferdighetsmål på Duppe:

  • Dra seg langs bassengkanten
  • Flyte på ryggen, med minimal støtte, foresatt/instruktør teller til 5 (5 sek.)
  • Dykke hele hodet under vann og hente en gjenstand med hendene.
  • Svømme en kroppslengde med beinspark
  • Hoppe uti – komme seg opp til overflaten – legge seg på ryggen for å hente luft og – komme seg tilbake til utgangspunktet, med minimal støtte.

Duppe 2-4 år bygger videre på babysvømming som er for barn opp til 2 år, men det er ingen forutsetning at man tidligere har deltatt på babysvømming eller har vært spesielt flittig til å oppsøke svømmehaller på egenhånd.

 

Vi tilbyr Duppekurs 2-4 år i følgende bassenger på Romerike:

  • Skedsmotun behandlingssenter (Skedsmokorset)
  • Frydenlund skole (Strømmen)
  • Rolvsrudhjemmet(Lørenskog)

Det er kun EN forelder sammen med barnet i bassenget.

For påmelding til småbarnssvømming gå inn på/