Førstehjelp / HLR / Livredning

Triton Lillestrøm svømme- og triatlonklubb har flere godkjente skolekontrollører. En skolekontrollør fra Norges Svømmeforbund kan kontrollere og godkjenne årlig prøve i livredning på skoler, bedrifter eller klubb og/eller holde kurs i førstehjelp/hjerte-lungeredning. Kravene for å være Skolekontrollør i NSF er at man minst er Begynnerinstruktør i svømming og har instruktørkurs i førstehjelp og livredning.

Norsk grunnkurs i FØRSTEHJELP

Førstehjelp er den første hjelpen alle bør kunne gi ved akutt sykdom eller alvorlig skade.

Triton Lillestrøm svømme- og triatlonklubb tilbyr førstehjelpskurs for bedrifter, lag og enkeltpersoner.

Når ulykken skjer eller noen blir alvorlig syk så er det nesten alltid vanlige folk som er nærmest. Derfor er det livsviktig at DU kan sette i gang med for eksempel hjerte- lungeredning. Din innsats kan mer enn doble sjansen for å overleve ved hjertestans.

Ved trafikkulykker er det i vårt land påbudt å gi hjelp etter beste evne, selv om du bare er en tilfeldig forbipasserende. Du kan faktisk blir straffet for ikke å forsøke å hjelpe. I andre tilfeller er det du selv som avgjør om du er villig til å hjelpe.

Innhold i førstehjelpsdemonstrasjon:

 • Hva er livreddende førstehjelp?
 • Varsling
 • Pasientundersøkelse
 • Bevisstløshet
 • Fremmedlegeme i luftveier
 • Frie luftveier
 • Hjerte- lungeredning

Instruktøren vil gjennomføre teoretisk undervisning om nevnte emner, deretter demonstrere førstehjelpshandlinger med deltakerne som tilskuere.

Kursvarighet 3 (til 4) timer
Pris 4.000 kr for opp til 15 personer
550 kr per person. Min 10 deltakere. For de som ønsker å stille som enkeltdeltakere: Ta kontakt med Marcel Rosenberg, så prøver vi å finne et kurs som dere kan være med på

LIVREDNINGSPRØVE – Helt Kurs

Et fullt livredningskurs tar 6 timer, hvorav 3 timer går til opplæring og gjennomgang av Hjerte-Lungeredning og 3 timer er livredningsøvelser i vann (inkludert livredningsprøven*). Om man består dette kurset vil man få kompetanse innenfor livredning og kunne ha ansvar for mindre grupper i vann.

*Livredningsprøven: Hopp ut i bassenget, svøm 200 meter, derav 100 meter på rygg. Dykk ned og hent en dukke til overflaten. Deretter med engang ilandfør en person 25 meter i bassenget.

Kursvarighet 4-5 timer
Pris 6.500 kr for opp til 15 personer
700 kr per person. Min 10 deltakere. For de som ønsker å stille som enkeltdeltakere: Ta kontakt med Marcel Rosenberg, så prøver vi å finne et kurs som dere kan være med på

LIVREDNINGSPRØVE – årlig Prøve

For de som har hatt fullt kurs tidligere, helst innenfor de fire siste årene, kan man avtale dato for oppdateringskurs. Kurset er på 3 timer og inkluderer 1,5 timer med oppfriskning i HLR og 1,5 timer i bassenget for avleggelse av årlig prøve. Den årlige livredningsprøven utføres slik:

 • Hoppe/stupe fra rundt 1 meters høyde
 • Svømme direkte 100m på bryst og 100m på rygg
 • Dykke og hente opp 3 dykkeringer, en livredningsdukke eller partner fra bunnen av bassenget
 • Ilandføre en person/livredningsdukke minst 25m
 • Direkte opp på land og gjennomføre hjerte- lunge- redning (HLR) på øvelsesdukke
 • Kunne gjøre rede for alarmplanen
 • Bruke forlenget arm som redningsline, livbøye og redningsstang
 • Gjort rede for redning av person med nakkeskade ved hjelp av båre
Kursvarighet 3 timer
Pris 4000 kr for opp til 15 personer
550 kr per person. Min 10 deltakere. For de som ønsker å stille som enkeltdeltakere: Ta kontakt med Marcel Rosenberg, så prøver vi å finne et kurs som dere kan være med på
Ta kontakt for påmelding til Førstehjelp / HLR/