Tilrettelagte Kurs

Vi holder svømmekurs for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser. Kurset tilpasses de individuelles ferdigheter og behov. For mer informasjon ta kontakt.

Vi har svømmegrupper for barn (ca. 6-12 år) og for ungdom (ca. 12-18år).

På kurset vil det være fokus på kjerneøvelsene; å bli vanntilvent, dykke, flyte og gli i vannet. For de som allerede kan dette vil det være fokus på å skape fremdrift. For å oppnå god fremdrift øves det mye på benspark, armtak og pusteteknikk.

Opplæringen blir tilrettelagt etter hver enkeltes ferdigheter og behov. Det blir også mye lek og moro.

Kurset holdes på Vigernes Skole. Bassenget på Vigernes skole holder en temperatur på 28 grader.

Det er viktig at alle deltagerne som har behov for det har med ledsager i vannet. Det blir fort dypt i vannet, så det er derfor viktig at ledsager er svømmedyktig, dvs. at de kan svømme minst 200m sammenhengende og er trygg på dypet uten hjelpemidler. Ledsager må også hjelpe til i garderoben.

Vi tilbyr svømmekurs for barn på Nedre Romerike i Skedsmo-, Enebakk- og Lørenskog kommune ved følgende bassenger: Skjetten, Åsenhagen, Sten-Tærud, Skedsmotun, Sagdalen, Frydenlund, Vigernes, Volla og Rolvsrud.

For påmelding til tilrettelagte kurs gå inn på/