Skilpadde

Skilpaddekursene fokuserer på kjernefunksjonen “Flyte”, som innebærer at man opplever oppdriften i vannet. Den bevisste opplevelsen av at vannet “bærer” kroppen er helt sentral i svømmeopplæringen. Flytingen påvirkes av kroppens holdning, og ikke minst pusting. Forutsetningen for å flyte er at mest mulig av kroppen er under vann. Derfor følger flyting etter dykking.

Etter endt kurs skal elevene beherske følgende:

  1. Holde pusten -> flyte på magen -> linjeholdning
  2. Holde pusten -> flyte på ryggen -> linjeholdning -> puste
  3. Holde pusten -> hoppe fra bassengkanten -> flyte opp på magen -> linjeholdning
  4. Holde pusten -> flyte på mage -> linjeholdning -> dreie på ryggen -> puste -> linjeholdning
  5. Holde pusten -> flyte -> balansere på mage og rygg i linjeholdning med tilpasset pust
Krav til minumumshøyde i de ulike bassengene:

Skjetten: 110cm

Vigernes, Sagdalen, Åsenhagen: 115cm

Sten-Tærud: 117cm

Enebakk: 115cm

Vi tilbyr svømmekurs for barn på Nedre Romerike i Skedsmo-, Enebakk- og Lørenskog kommune ved følgende bassenger: Skjetten, Åsenhagen, Sten-Tærud, Skedsmotun, Sagdalen, Frydenlund, Vigernes, Volla og Rolvsrud.
For påmelding til dette kurset gå inn på/