Sjøløve

Hovedmål:
  • Kunne utføre bryst- og butterflybevegelsen (delfinbevegelsen)
  • Kunne utføre overlevelsesflyting og H.E.L.P.-stillingen

Delmål:

  • 10m brystbeinspark med fotbladene vinklet ut (med plate eller annet flytemiddel)
  • 10m brystarmtak med pusting (med nuddel under brystet)
  • 15m bryst, med gli mellom armtak og beinspark
  • 10m delfinbevegelse på mage i vannflaten, med armer langs siden og strukket foran hodet
  • 10m en-arms butterfly med 4 kick pr armtak (syklus)
  • Utføre åpen vending i bryst, hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg i god linjeholdning
  • Utføre overlevelsesflyting på rygg og bryst, samt H.E.L.P.-stillingen (flyteteknikk i kaldt vann, med redningsvest).
  • Kunne varsle om hjelp (1-1-3)
Vi tilbyr svømmekurs for barn på Nedre Romerike i Skedsmo-, Enebakk- og Lørenskog kommune ved følgende bassenger: Skjetten, Åsenhagen, Sten-Tærud, Skedsmotun, Sagdalen, Frydenlund, Vigernes, Volla og Rolvsrud.
For påmelding til dette kurset gå inn på/