Selungen

Selungenkursene fokuserer på kjernefunksjonen “Fremdrift”, som innebærer at man skaper fremdrift i vannet ved hjelp av samtidige arm- og beinbevegelser. Målet er å nytte motstandskraften i vannet slik at bevegelsene fører til fremdrift.

Etter endt kurs skal elevene beherske følgende:

  1. Sculling + crawlbeinspark på mage og rygg -> linjeholdning -> rytmisk pusting
  2. Crawlsvømming uten pust
  3. Crawlsvømming -> rytmisk pusting -> linjeholdning
  4. Ryggsvømming -> linjeholdning -> puste
  5. Glistup fra bassengkanten -> crawlsvømming med pust
Krav til minumumshøyde i de ulike bassengene:

Skjetten: 110cm

Vigernes, Sagdalen, Åsenhagen: 115cm

Sten-Tærud: 117cm

Enebakk: 115cm

Vi tilbyr svømmekurs for barn på Nedre Romerike i Skedsmo-, Enebakk- og Lørenskog kommune ved følgende bassenger: Skjetten, Åsenhagen, Sten-Tærud, Skedsmotun, Sagdalen, Frydenlund, Vigernes, Volla og Rolvsrud.
For påmelding til dette kurset gå inn på/