Sel

Hovedmål:
 • Kunne svømme crawl og rygg på et videregående nivå
 • Kunne varsle om hjelp (1-1-3), benytte «forlenget arm» og kaste redningsline/livbøye

Delmål:

 • 10m sculling på mage med hendene foran hodet, og deretter rotere over til rygg liggende, for å gjøre 10m sculling på rygg med hendene ved hofta
 • 10m «supermann» sidelengs på høyre side, rotere ved hjelp av ett armtak, og deretter svømme 10m «supermann» sidelengs på venstre side
 • 25m crawl «overlapp» med plate/ring/nuddel (flytepinne), med pusting
 • 25m crawl, ta en saltovending, med fraspark på ryggen
 • 25m rygg hvor fremdriftsfasen utføres med «engletak» (taket utføres som når man lager engler i snøen), framføring over vann
 • Ryggstart, gli under vann, svømme 10m rygg beinspark, og deretter 10m ryggsvømming
 • Åpen vending i rygg og crawl, hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg i god linjeholdning
 • Stupe fra stående stilling, svømme 25m crawl, ta en saltovending, og deretter svømme 25m rygg
 • Varsle om hjelp (1-1-3), dykke til bunnen (min 1,5m), bruke forlenget arm («reach») og kaste redningsline/livbøye («throw»)

 

Vi tilbyr svømmekurs for barn på Nedre Romerike i Skedsmo-, Enebakk- og Lørenskog kommune ved følgende bassenger: Skjetten, Åsenhagen, Sten-Tærud, Skedsmotun, Sagdalen, Frydenlund, Vigernes, Volla og Rolvsrud.

For påmelding til dette kurset gå inn på/