Hval

Hvalmerkekursene fokuserer på kjernefunksjonen “Dykke”, som innebærer at man skal kunne dykke hele kroppen under vann. For å lære å svømme må eleven kunne oppholde seg under vann – dykke, og orientere seg der. Dette innebærer også at man kan kontrollere pustingen: puste inn – dykke under – se og orientere seg – komme opp – puste ut og inn.

Etter endt kurs skal elevene beherske følgende:

  1. Holde pusten -> hodet under vann -> åpne øynene
  2. Holde pusten -> dykke ned -> hente gjenstander på bunnen
  3. Holde pusten -> dykke mellom beina på en partner uten å stå på bunnen
  4. Holde pusten -> hoppe fra bassengkanten -> hente gjenstander fra bunnen
Krav til minumumshøyde i de ulike bassengene:

Skjetten: 110cm

Vigernes, Sagdalen, Åsenhagen: 115cm

Sten-Tærud: 117cm

Enebakk: 115cm

Vi tilbyr svømmekurs for barn på Nedre Romerike i Skedsmo-, Enebakk- og Lørenskog kommune ved følgende bassenger: Skjetten, Åsenhagen, Sten-Tærud, Skedsmotun, Sagdalen, Frydenlund, Vigernes, Volla og Rolvsrud.
For påmelding til dette kurset gå inn på/