Hai

Hovedmål:
 • Kunne svømme medley
 • Kunne utføre undervannskick, starter og alle vendinger med god teknikk
 • Kunne grunnleggende livredning i vann

Delmål:

 • 10m butterfly, utføre korrekt vending, og deretter svømme 10m rygg
 • 10m rygg, utføre korrekt åpen vending, og deretter svømme 10m bryst
 • 10m bryst, utføre korrekt vending, og deretter svømme 10m crawl
 • Crawlvending (salto) hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg med god linjeholdning
 • Ryggvending (salto) hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg med god linjeholdning
 • Start fra pall, med korrekt startprosedyre, og fin overgang inn i svømmearten
 • Ryggstart, med korrekt startprosedyre, og fin overgang inn i svømmearten
 • 100m medley (eller 8 lengder i 12,5m basseng)
 • Livredningstesten fra Havhesten: Start fra startsted/bassengkant, svøm 25m bryst, dykk fra vannflaten (dybde minst 2,5m) etter en utlagt gjenstand, ta riktig grep helst på en jevnstor person og før i land den «forulykkede» i en lengde på 25m. Øvelsen utføres i umiddelbar rekkefølge. Livredningstesten krever praktisk kjennskap til: Prinsipper om den forlengede arm, de alminnelige ilandføringsteknikker, HLR-forløpet, is-/bade-/sjøvettregler.
Vi tilbyr svømmekurs for barn på Nedre Romerike i Skedsmo-, Enebakk- og Lørenskog kommune ved følgende bassenger: Skjetten, Åsenhagen, Sten-Tærud, Skedsmotun, Sagdalen, Frydenlund, Vigernes, Volla og Rolvsrud.
For påmelding til dette kurset gå inn på/