Ris og Ros

Triton Lillestrøm svømme- og triatlonklubb ønsker å være en etisk forankret idrettsklubb med et åpent og sunt miljø og kommunikasjonskultur, hvor alle oppfordres til å gi tilbakemelding. Både ris og ros tar vi gjerne imot! Kontaktskjemaet kan også brukes for å ytre sin bekymring eller varsle klubben om seksuell trakassering, overgrep eller andre kritikkverdige forhold. Alle som har en tilknytning til idrettslaget, enten som leder, foreldre, tillitsvalgt, ansatt eller utøver har rett til å si i fra.

Jeg ønsker å gi tilbakemelding om følgende forhold:

Ønsker du at noe gjøres annerledes?

Min mailadresse:

Jeg ønsker å være anonym:

JaNei

Det er mye fokus på muligheten for å varsle om ulike forhold som ikke er i tråd med lover og regler i samfunnet, så også innenfor idretten og i Triton Lillestrøm svømme- og triatlonklubb. NIF har utarbeidet en veileder for varsling av seksuell trakassering og overgrep. Denne gir god informasjon om hvordan man skal forholde seg dersom det oppstår eller oppdages slike forhold. Det kan også tenkes andre kritikkverdige forhold som man ønsker å be om hjelp til å håndtere. Det kan f.eks være ved brudd på idrettens etiske veiledere slik de framkommer på NIF sine hjemmesider.