Oppsigelse av Svømmekurs

Ønsker du å si opp kursplassen må det gjøres innen 10. hver måned. Utmelding gjøres ved å sende inn kontaktskjemaet under.

Navn til personen som deltar på kurset:

Kursnavn:

Gjelder utmeldingen fra dagens dato?

JaNei

Hvis nei, skriv utmeldingsdato:

Ønsker du å delta ut måneden dere har betalt for?

JaNei

E-post:

Grunnen til oppsigelsen?