Om Oss

Triton Lillestrøm svømme- og triatlonklubb – For flyt og fremdrift på Nedre Romerike

Klubbens visjon

Alle svømmer!

Vår drøm er et samfunn hvor alle svømmer. Alle er svømmedyktige og aktive i vann for å holde seg i form. Svømming og triathlon er folkeidrett for bredde, elite og publikum.

Virksomhetsidé

Vi gir barn, ungdom og voksne utfordringer i vann og på land, gjennom svømming og triathlon. Våre engasjerte og kvalifiserte trenere og ledere skaper et miljø for flyt og fremdrift.

Verdigrunnlag

Vi skaper et miljø for flyt og fremdrift:

Fellesskap – GLad – DYktig – DrisTig

Fellesskap: Vi i Triton Lillestrøm svømme- og triatlonklubb skaper trivsel. Vi har en åpen og inkluderende holdning til alle mennesker, ved å være ærlige, rause og vise respekt for hverandre. Vi stiller alltid opp for hverandre.

Glad: Vi i Triton Lillestrøm svømme- og triatlonklubb viser glede. Vi skal ha positive holdninger til det vi gjør. Et vennlig ord er med på å skape god kommunikasjon, og vi skal alltid trekke frem det beste i hverandre.

Dyktig: Vi i Triton Lillestrøm svømme- og triatlonklubb gjør de rette tingene riktig. Vi gir alt alltid, oppnår gode resultater og strekker oss mot det aller høyeste.

Dristig: Vi i Triton Lillestrøm svømme- og triatlonklubb tør. Vi tar de utfordringer som ligger foran oss og sprenger grenser. Vi prøver ut nye ting, og utvikler vår idrett.

 

Hovedmål for Triton Lillestrøm svømme- og triatlonklubb i perioden 2014-2018

Vi skal være den mest attraktive idrettsklubben på Nedre Romerike.

Hovedmålet er beskrevet nærmere innenfor de seks sentrale innsatsområdene brukt av Norges Idrettsforbund; Aktivitetstilbudene, Trenere, Ledelse, Organisasjon, Anlegg og Arrangement.

Hovedmål Aktivitetstilbudene
Klubben skal ha kvalitetstilbud for alle innenfor kurs, bredde, konkurranse og elite. Svømming og triathlon er likeverdige.

Hovedmål Trenere
Alle våre trenere skal til en hver tid ha relevant teoretisk utdanning, dokumentert realkompetanse og et reelt tilbud om videreutvikling. De har hjerte for klubben og utøverne.

Hovedmål Ledelse
For oss er god ledelse å sette klare mål, gi tydelige rammer, kommunisere åpent, bygge tillit, holde det vi lover og gi anerkjennelse.

Hovedmål Organisasjon
Klubben skal ha en distinkt og attraktiv kultur, historier som inspirerer og egne helter som alle kjenner. Vi skal drive profesjonelt, følge og videreutvikle bestepraksis.

Hovedmål Anlegg
Det skal vedtas å bygge et nytt regionalt anlegg for svømming, mosjon, helse og velvære.

Hovedmål Arrangement
Klubben skal ha attraktive, omtalte og trendsettende arrangementer tilpasset de aktive, dommere, publikum, presse og sponsorer.

 

Triton Lillestrøm svømme- og triatlonklubb Forsikringer

Her finnes en beskrivelse av Triton Lillestrøm svømme- og triatlonklubb sine forsikringerForsikringer Triton Lillestrøm svømme- og triatlonklubb.pdf

Krav om politiattest i Triton Lillestrøm svømme- og triatlonklubb

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen gjelder siden 1. januar 2009.

I Triton Lillestrøm svømme- og triatlonklubb blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med daglig leder Marcel Mendritzki
e-post: svomming@ssk.no
telefon: 980 35 597

Daglig leder har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til politiet.  Dette kan gjøres elektronisk eller per alminnelig post. Før vedkommende kan søke om en politiattest må han/hun få en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for en politiattest. Dette skjemaet, som kan lastes ned nedenfor, skal vedlegges søknaden.

Innhenting på en-to-tre:

1: Søknaden om politiattest fylles ut av idrettslaget og sendes elektronisk til den ansatt/frivillig som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

2: Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til politiet.  Dette kan gjøres elektronisk eller per alminnelig post (https://www.politi.no/tjenester/politiattest/). Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Daglig leder, Marcel Mendritzki.
Triton Lillestrøm svømme- og triatlonklubb lagrer ikke  attesten, men får  den kun  framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.