Triton Lillestrøm svømme- og triatlonklubb er en frivillig organisasjon som har en viktig funksjon med sosialt ankerfeste for barn, ungdom og voksne på Nedre Romerike. I tillegg til svømmeopplæring og konkurranseidrett for mennesker i alle aldre er vi opptatt av folkehelseperspektivet hvor vi tar del i samfunnsansvaret.

Uten våre frivillige ildsjeler vil denne fantastiske klubben ikke kunne eksistere. Våre frivillige gjør en forskjell, står på, tar ansvaret, engasjerer seg, gir sjanser og sørger for at vi har et flott miljø i klubben.

I dag er følgende personer æresmedlemmer i Triton Lillestrøm svømme- og triatlonklubb:

Brita Blenne Lien (2002)

Ansattes status

Karin Johannessen (2001)

Ansattes status

Anne Karine Løvstrand (2001)

Ansattes status

Svein Løvstrand (2001) (D)

Ansattes status
Tom Pettersen (2007)

Tom Pettersen (2007)

Inger Lise Hauglie (2007)

Inger Lise Hauglie (2007)

Bartho van der Linden (2012)

Bartho van der Linden (2012)

Jens Hjelmstad (2018)

Jens Hjelmstad (2018)

Marie Røstadstuen (2018)

Marie Røstadstuen (2018)

I dag er følgende personer æresmedlemmer i Triton Lillestrøm svømme- og triatlonklubb:

Svein Løvstrand (2001) (D)

Anne Karine Løvstrand (2001)

Karin Johannessen (2001)

Brita Blenne Lien (2002)

Tom Pettersen (2007)

Inger Lise Hauglie (2007)

Bartho van der Linden (2012)

Jens Hjelmstad (2018)

Marie Røstadstuen (2018)

Ronnie Anstensen (2019)

Petter Lien (2019)

"Stå på prisen" i Triton Lillestrøm svømme- og triatlonklubb

Triton Lillestrøm svømme- og triatlonklubb har en pris som heter “Stå på prisen”. Denne prisen deles ut en gang i året.

Prisen deles ut til en som har utmerket seg med stor innsats for klubben over lang tid. Personen har vært avgjørende for klubbens virksomhet på flere områder, har en positiv holdning og gjør en miljøskapende innsats i klubben.

Det er styret som utpeker hvem som skal få prisen.

De som kan få prisen er personer med verv eller annen tilknytning til klubben. Ansatte og styremedlemmer kan ikke få prisen.

Sommeren 2015 ble “Stå på prisen” delt ut til Bjørn Bratli.

Våren 2016 blir “Stå på prisen” delt ut til Eva Moen Dahle.

Sommeren 2016 blir “Stå på prisen” delt ut til Geir Inge Kristengård.

Vinteren 2016 blir “Stå på prisen” delt ut til Kate Hjelmstad

Sommeren 2017 blir “Stå på prisen” delt ut til Sven W. Soelberg

Sommeren 2019 blir “Stå på prisen” delt ut til Georg Hagymasi