Ekstraordinær årsmøte 12.09.19 kl.18 på klubbhuset bak Skjetten Nærsenter

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Triton Lillestrøm svømme- og triatlonklubb

 

Styret viser til innkalling til årsmøte av 06.08.19. Årsmøtet avholdes den 12.09.19 kl.18 på klubbhuset bak Skjetten Nærsenter.

 

Under følger saklisten for årsmøtet:

 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle forslag og saker

8.1                 Disponering av klubbens midler

8.2                Triton Arena

8.3                Mandat til kontrollkomite og sjekkliste for kontrollkomite

8.4               Økonomiske fullmakter

8.5                Utvidet fullmakt for organiseringen

8.6                 Æresmedlemmer

Sak 9: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 10: Behandle idrettslagets organisasjonskart

Sak 11: Foreta følgende valg:

11.1               Styreleder

11.2               Nestleder

11.3               Øvrige styremedlemmer

11.4               Varamedlemmer

11.5               Kontrollkomité med minst to medlemmer

11.6               Leder av valgkomiteen

11.7               Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

11.8               Varamedlem til valgkomiteen