Ekstraordinær årsmøtet – torsdag den 12. september kl. 18

Styret innkaller herved til årsmøte i Triton Lillestrøm svømme- og triatlonklubb torsdag den 12.september. Årsmøtet arrangeres på klubbhuset. Adresse: Nordensvei 21, 2013 Skjetten (bak Skjettensenter, ved siden av fotballbanen i det gule huset). Parkering er ved senteret.

 

Det er flere saker som årsmøte skal stemme på. Blant annet skal det velges et nytt styr med vara, kontrollkomite og valgkomite. Fullstendig sakliste med alle sakspapirer deles ut på møtet og sendes etter forespørsel til de som ønsker det på mail minst en uke før årsmøte.

 

Har du lyst til å gjøre en innsats for klubben eller du vil tipse valgkomitéen om en dyktig kandidat – ta kontakt!

Valgkomitéens leder Jens Hjelmstad, 45249613, jens@hjelmstad.no

Her en kort beskrivelse av styret og kontrollkomitéen:

Styret

Styret har ansvar for Tritons strategi, og skal påse at driften av klubben skjer iht de til enhver tid gjeldende regler for idretten og arbeidslivet. Styret møtes som regel en gang i måneden og ca. 10 ganger i året.

Kontrollkomitéen

Kontrollkomitéen skal påse at Tritons midler anvendes iht lover, bestemmelser og til de aktiviteter som årsmøtet fattet vedtak om. Videre skal kontrollkomitéen sikre at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Tritons drift. Kontrollkomitéen består av 2-3 personer som er invitert til alle styremøtene og får tilgang til materialene fra styret. Sammen utarbeides det en rapport hvert halvår som legges frem for styret eller årsmøte.

 

Alle som har meldt overgang til Triton, har fylt 15 år og oppfylt sine medlemsforpliktelser (betalt sin medlemskontingent), har forslagsrett, stemmerett og er valgbare. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. Foreldre som ikke er medlemmer eller ikke har betalt medlemskontingent har ikke stemmerett. 

 

For å bli støttemedlem send mail til jesper@tritonlillestrom.no. Medlemskapet koster kr 100 som faktureres via Medley.

 

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 29. august til svomming@tritonlillestrom.no.

 

Vi håper på stort engasjement og imøtekommenhet til det beste for Triton Lillestrøm svømme- og triatlonklubb.

Velkommen til årsmøte.